Брандиране, реновиране, оборудване на търговски обекти

Брандиране на търговски онекти

Цялостно реновиране, оборудване и рекламно брандиране на търговски обекти с акцент върху светлинните решения. Ще изпълним Вашия проект от строително-монтажните работи, вкл. подмяна на инсталации, подови настилки и др. до рекламното оборудване, светещи акценти и печат на постери и др.

Рекламно оборудване на обекти
Луксозни търговски обекти
Светещи реклами търговски обекти
Реновиране на обекти
Търговско оборудване светещи рафтове
Светещи рафтове